Czym zajmuje się DOWON? Kompleksowo wspiera niepełnosprawnych

Archiwum Pt. 17.11.2023 15:35:11
17
lis 2023

Jednym z wielu zadań Caritas jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. I tak Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim prowadzi Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych, zwany w skrócie DOWON. Od początku swoją siedzibę ma on w Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II przy ul. Lipowej 84 w Sokołowie Podlaskim. Został utworzony w lutym 2010 roku z inicjatywy dr Bożeny Stępnik Świątek, ówczesnej kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokołowie Podlaskim, w ramach programu PFRON Partner III. Wtedy to właśnie zauważono na terenie Diecezji Drohiczyńskiej brak kompleksowych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami.

Na początku swojego istnienia DOWON swoim zasięgiem obejmował tylko pięć powiatów z terenu województw mazowieckiego i podlaskiego, w tej chwili obejmuje swoim zasięgiem dwanaście powiatów z terenu czterech województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko – mazurskiego i lubelskiego. Obecnie DOWON jest realizowany w ramach zadania PFRON „Sięgamy po sukces” od 01.04.2022 r. – 31.03.2025 r.

Pomimo pozytywnych zmian prawnych i społecznych, jakie dokonały się na przestrzeni lat w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, jest jeszcze ciągle wiele do zrobienia. Osoby te często czują się zagubione, nie zawsze wiedzą z jakich praw mogą korzystać, gdzie się udać by rozwiązać dany problem. Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej jest placówką, która wspiera te osoby w różnych dziedzinach życia. To tutaj osoby z niepełnosprawnościami, zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, otrzymują kompleksową pomoc w zakresie wsparcia prawnego, psychologicznego, doradztwa zawodowego, poradnictwa dotyczącego rehabilitacji leczniczej, a także rozwiązania lub zminimalizowania problemów życia codziennego.

W Diecezjalnym Ośrodku Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych osoby niepełnosprawne uzyskują m.in. informacje nt. przysługujących im ulg, uprawnień, sprzętu rehabilitacyjnego a także programów rządowych. Ponadto od 1 kwietnia 2019 roku w Diecezjalnym Ośrodku Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej realizowana jest terapia neurologopedyczna obecnie dla grupy 20 osób.

Pracownicy DOWON posiadają wykształcenie i wieloletnie doświadczenie z zakresu wspierania osób z niepełnosprawnościami. Tylko w okresie od 01.04.2022r. do 31.03.2023r. udzielili 1112 porad psychologicznych i społeczno – prawnych, przekazali wiele informacji niezbędnych do pokonywania trudności osobom z niepełnosprawnościami a także ich rodzinom.

Od 1.04.2023r. do 31.03.2024. specjaliści przyjmują w następujących godzinach:

- specjalista ds. pomocy osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu: od poniedziałku do

piątku w godzinach 16.00 – 20.00

- prawnik: wtorek, czwartek od godz. 12.30 - 14.30
- psycholog: wtorek od godz. 16.00 – 20.00
- specjalista ds. rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych: wtorek od godz. 16.00 – 20.00
- doradca zawodowy: poniedziałek od godz. 16.00 – 18.30
- specjalista ds. rehabilitacji: wtorek od godz. 17.00 -19.00

Poza działaniami stacjonarnymi Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych organizuje Spotkania Informacyjne dla osób niepełnosprawnych, którym trudno dotrzeć do Sokołowa Podlaskiego. I tak np. w 2022r. takie spotkania odbyły się w Bielsku Podlaskim i Ełku. Z porad można korzystać również drogą e-mail, listownie i telefonicznie.

Osoby chore, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, którym niepełnosprawność nie pozwala wyjść z domu mogą również skorzystać z usług świadczonych przez DOWON w miejscu swojego zamieszkania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z koordynatorem Ośrodka.

Kontakt z Ośrodkiem:
Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
08-300 Sokołów Podlaski ul. Lipowa 84
tel./fax (25) 787-37-40;
e-mail: dowon.sokolowpodlaski@op.pl

Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych