GALERIA

Dzień pod znakiem bezpieczeństwa w ruchu drogowym /ZDJĘCIA/

Policjanci współorganizowali całodniowe wydarzenie, poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym. We wtorek, 28 marca dziesiątki uczniów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Miętnem uczestniczyło w ciekawych prelekcjach, ćwiczeniach i warsztatach, a także rozwiązywali quizy związane ze znajomością przepisów ruchu drogowego.