Diecezja siedlecka

Nowa rodzina szkół w diecezji siedleckiej

Kościół Czw. 27.04.2023 16:57:33
27
kwi 2023

Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda powołał dziś, 27 kwietnia Diecezjalną Rodzinę Szkół Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stało się to w Zespole Placówek Oświatowych w Siemieniu.

Uroczystości rozpoczęły się od Eucharystii. Mszy św. w miejscowym kościele parafialnym przewodniczył Biskup Kazimierz Gurda. W homilii biskup przybliżył postać Prymasa Tysiąclecia.

- Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński stanął po stronie prawdy i dobra. Bronił Polski i Kościoła - wskazał biskup siedlecki Kazimierz Gurda podczas Mszy św. w kościele parafialnym w Siemieniu. Eucharystia zainaugurowała powstanie Diecezjalnej Rodziny Szkół bł. Kard. Wyszyńskiego w Kościele siedleckim.

Dziesięć szkół, które noszą imię Prymasa Tysiąclecia, przystąpiło do tej struktury i chcą wzajemnie się wspomagać w realizacji programu wychowawczego, opartego na wartościach, które bł. Stefan Wyszyński głosił i którymi się kierował. Placówki te chcą podejmować inicjatywy wychowawcze wspomagające rodziców w wychowaniu ich dzieci; dawać dzieciom i młodzieży szansę na ukształtowanie pięknej i odważnej osobowości; wychowywać i przygotowywać do pracy, mądrych i odpowiedzialnych obywateli naszej Ojczyzny.

Biskup siedlecki w nawiązaniu do czytań Liturgii Słowa wskazał, że dziś ważne jest, aby był ktoś, kto pokaże nam nasze życie w perspektywie, jaką zostawił nam Jezus Chrystus. Tak jak Filip pomógł Etiopczykowi, tak my widzimy tych, którzy w historii naszego życia pokazują nam Zbawiciela jako źródło naszej duchowej radości. Zwracając się do uczniów, wskazał, że Prymas Wyszyński jest taką postacią, szczególnie dla pokolenia rodziców i dziadków.

- Na te pytania, niepokoje, cierpienia, jakie wielu Polaków dotykały, odpowiadał błogosławiony Stefan Wyszyński, gdy był księdzem, biskupem lubelskim i warszawskim, gdy był Prymasem Polski. On sam odczytywał owe wydarzenia w świetle nauki Jezusa Chrystusa i tłumaczył pokoleniu w którym żył, że każdy w swym życiu musi postawić na Jezusa i na Maryję, bo w nich jest zwycięstwo nad trudnościami i cierpieniem, bo w nich jest nadzieja na odzyskanie utraconej wolności politycznej i religijnej.
- Prymas Wyszyński uczył swe pokolenie patrzenia na Jezusa Chrystusa i widzenia siebie, swego życia rodzinnego, społecznego i indywidualnego w świetle Ewangelii. On ukazywał Chrystusa, w którym człowiek może zrealizować swe najbardziej wzniosłe cele i pragnienia. Pokazywał Maryję, Matkę Jezusa jako opiekunkę wszystkich, którzy wraz z Jezusem cierpieli, pokonywali zło, zachowywali nadzieję - akcentował bp Kazimierz Gurda.

Obecnie dla zrozumienia naszej rzeczywistości, zmagania się z trudnościami i walką o zachowanie wiary w Boga, poszukiwania sensu życia, potrzebujemy patrzeć na Chrystusa, Maryję i Kościół, w których Chrystus jest obecny i działa – mówił Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda.

Porozumienie o powołaniu Diecezjalnej Rodziny Szkół noszących imię Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego podpisał Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda, ks. Jan Babik Kanclerz Kurii Diecezji Siedleckiej, ks. Paweł Kindracki - Dyrektor Wydziału Nauczania Katechetycznego Kurii Diecezji Siedleckiej oraz dyrektorzy 10 szkół podstawowych noszących imię Bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego: szkoła w Dziewulach, w Świdrach, Głoskowie, SP nr 8 w Siedlcach, szkoła w Radoryżu Smolanym, w Szóstce, Krzewicy, Gończycach, Gocławiu, i Siemieniu.

Dekret Biskupa Siedleckiego o powołaniu Diecezjalnej Rodziny Szkół Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego odczytał ks. Jan Babik Kanclerz Kurii Diecezji Siedleckiej.

Głównym celem działalności szkół ma być promowanie wiedzy o życiu, działalności i dziedzictwie Bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz propagowanie idei i wartości uosabianych przez Prymasa Tysiąclecia. W tę działalność będzie wchodziła współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami a także kształtowanie postaw moralnych, społecznych i patriotycznych zarówno u dzieci i młodzieży jak również nauczycieli, wychowawców i rodziców zgodnych z nauczaniem Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.ks. Marek Weresa/SK

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.