Diecezja siedlecka

Zmarł ks. Wiesław Proniewicz

Kościół Sob. 14.10.2023 13:02:10
14
paź 2023

W sobotę, 14 października w wieku 80 lat odszedł do Pana ks. Wiesław Proniewicz – emerytowany kapłan diecezji siedleckiej; ostatnio zamieszkały w Domu Księży Emerytów w Nowym Opolu k. Siedlec. W kapłaństwie przeżył 56 lat.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 18 października w parafii św. Jana Chrzciciela (Bazylika Parczewska). Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy rozpocznie się o godz. 12:00. Zostanie poprzedzona modlitwą różańcową.

Biogram
Ks. Wiesław Proniewicz (1943-2023)


Urodził się 25 stycznia 1943 r. w Parczewie i tam w kościele pw. św. Jana Chrzciciela został ochrzczony, a w 1954 r. otrzymał sakrament bierzmowania. Jego rodzicami byli Franciszek i Bolesława z d. Banach małżonkowie Proniewicz. Jako dziecko został wcześnie osierocony, ponieważ jego matka zmarła w miesiąc po urodzeniu syna, a w kilka miesięcy później zginął podczas działań wojennych jego ojciec. Wychowywała go jego babcia i najbliższa rodzina.

Szkołę Podstawową ukończył w 1957 r. w miejscowości Jasionka, a Liceum Ogólnokształcące w 1961 r. w Parczewie. Zaraz po maturze złożył podanie o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Swoją prośbę motywował tym, że chce „zostać kapłanem i pracować na niwie Chrystusowej”. Jego ówczesny proboszcz – ks. Tadeusz Ryciak w opinii o kandydacie do seminarium tak pisał: „uważam, że kandydat ma powołanie do stanu kapłańskiego, sam zdecydował o kierunku życia i uważam, że wybrał zgodnie ze swoim upodobaniem”.

Po odbyciu sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych w seminarium i formacji intelektualno-duchowej przyjął 20 maja 1967 r. święcenia kapłańskie w katedrze siedleckiej z rąk bpa Wacława Skomoruchy – biskupa pomocniczego, ponieważ ówczesny biskup siedlecki Ignacy Świrski był chory.

Jako wikariusz pracował i posługiwał w parafiach: Terespol (1961-1969), Łosice (1969), Maciejowice (1969) – w tym czasie przebywał w szpitalu i leczył się na dolegliwości sercowe, Stoczek Węgrowski (1969-1970), Sterdyń (1970-19710, otrzymał pozwolenie na zaoczne studia biblijne na Wydziale Teologicznym, Akademii Teologicznej w Warszawie), Wilczyska (1971-1972) tutaj pojawiły się ponownie dolegliwości sercowe i nerwicowe, Parysów (1972-1974), Grębków (1974-1979). Na wyraźne żądanie bpa Jana Mazura, pismem z 15 lipca 1978 r. złożył rezygnację z przynależności do Zrzeszenia Katolików „Caritas”; prosił o urlop zdrowotny i z dniem 18 sierpnia 1979 r. otrzymał prawo zamieszkania w Domu Księży Emerytów w Siedlcach; prosił także o pozwolenie na pracę w Republice Federalnej Niemiec w diecezji Fulda, do której przygotowywał się przez kilka miesięcy w 1980 r.

Na samodzielnych placówkach duszpasterskich pracował w parafiach: Kodeniec (1979), jako wikariusz substytut; a jako proboszcz w parafiach: Wereszczyn (1980-1982), Dołhobrody (1982-1987), Wandów (1987-1999), Grębków (1999-2011) i wielokrotnie był na leczeniu sanatoryjnym w celu podratowania zdrowia. Ze względu na stan zdrowia prosił biskupa o zwolnienie z urzędu proboszcza i przeniesienie na emeryturę. Z dniem 25 sierpnia 2011 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii Grębków z prawem zamieszkania w części plebanii parafialnej. Z dniem 19 kwietnia 2013 r. został przeniesiony na zamieszkanie w Domu Księży Emerytów w Nowym Opolu. Przebywając tutaj, pomagał w duszpasterstwie parafii błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach. W ostatnim czasie stan zdrowia się pogorszył i wymagał szczególnej opieki sióstr albertynek posługujących w Domu Księży Emerytów. Tam zmarł 14 października 2023 r., przeżył 80 lat w tym 56 lat w kapłaństwie.

opr. ks. Bernard Błoński

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.