Parczew

Działania druhów z OSP Sosnowica na rzecz społeczeństwa i ekologii

Region Pt. 06.10.2023 09:38:10
06
paź 2023

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnowicy nie tylko gaszą pożary i jeżdżą do wypadków. Angażują się też w różnego rodzaju działania ekologiczne, prozdrowotne, organizują konkursy, pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, służą pomocą w pracach podejmowanych na terenie gminy, a także, poprzez prowadzenie zbiórek, wspierają dzieci zmagające się z różnymi chorobami.

W ostatnim czasie OSP Sosnowica pozyskała środki finansowe w wysokości 60 000 zł na realizację projektu pt. „Stare po nowemu” – integracja społeczności z wykorzystaniem zasobów lokalnych. Projekt, realizowany od marca do sierpnia br. przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sosnowicy, zakładał bazowanie na tradycji, walorach, zdolnościach i umiejętnościach mieszkańców LGD Polesie oraz miał na celu ich rozwijanie dla potrzeb społeczności.

- Jako straż na co dzień pracujemy dla naszego społeczeństwa i tym bardziej jest nam miło, że przez ten projekt mogliśmy dać coś od siebie dla innych. To bardzo ważne, że mieszkańcy naszej gminy mogli się integrować przez wspólne działanie – mówi Krzysztof Fila, prezes OSP w Sosnowicy.

W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty: muzyczne, teatralne, ekologiczne, kurs animatora dzieci i młodzieży, pierwszej pomocy oraz promocja projektu. Działania zostały zakończone wspólną międzypokoleniową imprezą integracyjną. Wszystkie aktywności były dedykowane dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z udziałem seniorów. Warsztaty muzyczne dla trzech grup wiekowych poprowadzili dwaj instruktorzy Paweł Gdela i Wiesław Korniluk. Podczas zajęć uczestnicy śpiewali znane im utwory w nowych aranżacjach. Po raz pierwszy efekt ich pracy można było usłyszeć na zorganizowanym w ramach projektu Koncercie na skwerku w Sosnowicy. Warsztaty teatralne prowadzone dla dzieci i młodzieży przez Małgorzatę Borowińską miały na celu przygotowanie przedstawienia teatralnego podsumowującego pracę twórczą uczestników. Grupa wraz z prowadzącą przygotowała przedstawienie pt. „I żyli długo i szczęśliwie…” Dla osób lubiących pracę z najmłodszymi poświęcony był kurs animatora dzieci i młodzieży. Umiejętności tam uzyskane przydały się podczas organizacji wielu spotkań na terenie gminy.
Warsztaty ekologiczne przeprowadzone były przez Centrum Szkoleń i Animacji. Poświęcono je praktycznej nauce wykorzystywania naturalnych składników w chemii, kosmetyce oraz w kuchni domowej.

- To bardzo ważne, aby wzrastała świadomość społeczeństwa dotycząca ekologii i tego, jaki wpływ ma na nas środowisko, w jakim żyjemy i oczywiście, jak duży wpływ na nie wywieramy my sami. To od nas zależy, jak żyjemy i jak żyć będziemy – podkreśla Krzysztof Fila.

Dla samych strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy na co dzień poświęcają się dla innych, przeznaczony był kurs pierwszej pomocy, który miał na celu podniesienie ich kwalifikacji i umiejętności. Istotnym elementem projektu był „Rodzinny Piknik Integracyjny”, podczas którego zostały podsumowane wszystkie działania.

Ważnym elementem promocyjnym i edukacyjnym był zakup ekologicznych notesów z długopisem pochodzących z recyklingu. Notes posiadał długopis, którego papierowe elementy wykonane były również z recyklingu, natomiast części plastikowe były biodegradowalne. Zakup notesów ekologicznych miał na celu promocję projektu i ochronę środowiska. Były one rozdawane nieodpłatnie na imprezie integracyjnej. Z warsztatów skorzystały 234 osoby, a w całym działaniu wzięło udział ponad 400 osób z terenu gminy.

Projekt realizowany był w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 ( LGD Polesie).


Zdjęcia GOK Sosnowica
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Elżbieta Zielińska-Gomółka

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.