Parczew

Gmina Jabłoń inspiruje mieszkańców

Region Wt. 02.05.2023 14:52:45
02
maj 2023

W miniony piątek, 28 kwietnia w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu odbyło się spotkanie otwierające projekt pt. „AKTYWNI MIESZKAŃCY – INSPIRUJĄCA GMINA”. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Edycja 2023. W pierwszym etapie projektu należy przygotować diagnozę, która przedstawi potrzeby oraz ukaże potencjał i możliwości lokalnej społeczności.

- Zależy nam na zaktywizowaniu mieszkańców na rzecz kultury i przestrzeni publicznej. Założeniami diagnozy i naszym celem jest dotarcie do mieszkańców gminy i rozmowy z nimi, aby włączyli się w tworzenie działań. Na spotkaniach z mieszkańcami chcemy rozmawiać o gminie, o tym co ważne, co lubimy i o kulturze, która nas otacza. Ponadto chcemy rozpoznać potencjał kulturotwórczy i potrzeby dotyczące ofert Gminnego Ośrodka Kultury – mówi jego dyrektor Katarzyna Matczuk.

Realizujący projekt kładą nacisk na wspólną pracę przy badaniu potrzeb, gdyż pozwoli to stworzyć atrakcyjną i społecznie użyteczną ofertę kulturalną, z której będą mogły skorzystać wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Niezależnie od wieku i statusu mogą zgłaszać się przede wszystkim nieformalne grupy i te osoby, które mają ciekawe pomysły i duży potencjał.

- Po opracowaniu diagnozy będzie ogłoszony konkurs na inicjatywy lokalne. Społeczność lokalna, a mamy w niej bardzo duży potencjał, będzie mogła z tych funduszy skorzystać. Po ogłoszeniu konkursu będzie nabór i od trzech do siedmiu takich wniosków będziemy mogli zrealizować już w drugiej części projektu, który rozpocznie się w lipcu – kontynuuje dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu.

Celem programu jest wspieranie inicjatyw realizowanych przez mieszkańców. Prowadzący działania podkreślają ogromną pomoc od koordynatora Narodowego Centrum Kultury.

Kolejne spotkania odbędą się 6 maja o godz. 17.00 w Pałacu Łubieńskich w Kolanie oraz o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Dawidach.

Inf. Elżbieta Gomółka
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Kamil Skorupski
+48.504838118

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.