Siemiatycze

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Siemiatyczach

Region Wt. 21.05.2024 11:11:58
21
maj 2024

Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Siemiatyczach, to przedszkole przy ul. Ogrodowej 6.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (za spełnienie wymogu uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich 5 lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać m.in.: uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola oraz życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej – pełen wykaz dokumentów znaleźć można w ogłoszeniu konkursowym na stronie UM Siemiatycze https://www.siemiatycze.eu/pl/

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem (imionami), nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Siemiatyczach”, w terminie do 29 maja 2024 r., do godz. 15.30 w okienku podawczym UM Siemiatycze lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Siemiatycze). Nie dopuszcza się składnia ofert w formie elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Siemiatycze oddzielnym zarządzeniem.

Źródło: UM Siemiatycze
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

5 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
mafiozo Śr. 22.05.2024 03:49:31

SPW - PO już wyznaczyło kto ma być?

Bezpartyjny Czw. 23.05.2024 01:21:42

Żal tyłek ściska??? Jak PiS wyznaczał i obsadzał stołki baranami aby,, SWÓJ " to było cacy???

chyba nie Pt. 24.05.2024 19:23:32

bezpartyjny, u was też dobre stado baranów czeka, także nie komentuj w ten sposób bo chwalić się nie ma czym, teraz wy to pewnie ,,nie swoimi ,, obsadzicie, śmiechu warte,

Adam Cichy Wt. 21.05.2024 16:56:25

To przedszkole nie ma szczęścia do dyrekcji . Ciągle osoba nieodpowiednia na to stanowisko .Była pani dyrektor porażka no i obecna też. Przedszkole to komuna nic się nie rozwija to przechowalnia dzieci . Patrząc na inne przedszkola w naszym mieście to te na Ogrodowej jest daleko daleko w tyle . Miejmy nadzieję że wybory przyniosą zmianę i wkroczy tam osobą młodą ambitna z pomysłami i placówka zacznie tętnic życiem. Panie burmistrzu czas na zmiany na lepsze .

Radek R. Wt. 21.05.2024 18:44:37

To prawda co napisał Adam Cichy,,przedszkole pachnie komuna" a na temat dyrekcji jednej czy drugiej lepiej się nie będę wypowiadał. Zmiany ,zmiany tylko zmiany uratują te przedszkole