Parczew

Obchody Dnia Działacza Kultury i Animatora Kultury w powiecie parczewskim

Region Czw. 25.05.2023 12:37:54
25
maj 2023

W poniedziałek, 23 maja w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym Zagłębocze odbyło się spotkanie z okazji Dnia Działacza Kultury i Animatora Kultury. W wydarzeniu tym wzięli udział dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury z powiatu parczewskiego oraz przedstawiciele samorządu powiatowego.

Zgromadzonych powitał wicestarosta powiatu Artur Jaszczuk, który w imieniu swoim, a także starosty Janusza Hordejuka, złożył podziękowania dla wszystkich działaczy i animatorów kultury oraz podkreślił uroczysty charakter wydarzenia.

- Spotkanie poświęcone jest omówieniu działalności kulturalnej oraz czytelniczej na terenie powiatu parczewskiego. Ma na celu również podziękowanie przedstawicielom środowisk kulturalnych za ich pracę i trud włożony w działalność kulturalną, rozszerzanie czytelnictwa na terenie powiatu, jak również zachęcanie do wszelkich działań, które są podejmowane na terenie gmin w powiecie parczewskim.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Tadeusza Sławeckiego dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Podkreślił on rolę działaczy kultury w środowisku lokalnym i zwrócił uwagę na potencjał, jaki znajduje się w naszych małych ojczyznach.

- Maj jest okresem, w którym często mówimy o literaturze, o książce. Istnieje fałszywe przekonanie, że Polacy nie czytają książek. Jesteśmy na poziomie czytelnictwa jak Włosi, czy Hiszpanie. Kulturę czytania wynosimy z domu. Dziś trzeba zastanowić się, jak zachęcić młode pokolenie do czytelnictwa i udziału w kulturze. Jak mówił Jan Paweł II mamy obowiązek chronić dziedzictwo kulturowe, któremu na imię Polska. Musimy propagować, pokazywać szeroko rozumianą kulturę i historię w sposób, w jaki najbardziej potrafimy. Na ludziach kultury spoczywa powinność pokazywania wszystkim pokoleniom lokalnych bohaterów, wychowawców, ludzi, którzy swoją charyzmą zmieniają na lepsze najbliższe otoczenie. Myślę, że każdy w swoim zakresie stara się to robić, tylko nie zawsze jest rozumiany - podkreślał dyrektor wojewódzkiej biblioteki.

Aby docenić zaangażowanie w pracę na rzecz kultury dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Parczewie, Ewelina Rudkowska, wręczyła przedstawicielom poszczególnych jednostek okolicznościowe podziękowania oraz złożyła życzenia dalszych owocnych działań na niwie kultury i czytelnictwa.

Ważnym punktem wydarzenia była wystawa biograficzna poświęcona Augustowi Zamoyskiemu - arystokracie, rzeźbiarzowi i człowiekowi wielu talentów, zaprezentowana przez Irenę Mospinek – przewodnika Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.

Spotkanie zakończyło ognisko, przy którym zebrani wymienili doświadczenia i omówili sprawy bieżące dotyczące działalności bibliotek i domów kultury w poszczególnych gminach.

Organizatorem spotkania była Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Elżbieta Zielińska-Gomółka

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.