Parczew

Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Parczewie

Region Czw. 29.02.2024 15:24:34
29
lut 2024

Po ponad 31 latach służby w policyjnym mundurze, na emeryturę odszedł Komendant Powiatowy Policji w Parczewie insp. Krzysztof Kozyra. Uroczyste pożegnanie Komendanta odbyło się w budynku parczewskiej komendy w obecności p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie mł. insp. Tomasza Gila.

28 lutego w budynku Komendy Powiatowej Policji w Parczewie uroczyście pożegnano, przechodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji w Parczewie insp. Krzysztofa Kozyry. Uroczyste zdanie obowiązków służbowych odbyło się w obecności p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie mł. insp. Tomasza Gila, kierownictwa parczewskiej jednostki, funkcjonariuszy, pracowników cywilnych Policji, władz samorządowych, przedstawicieli prokuratury, związków zawodowych, przedstawicieli duchowieństwa.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku p.o. Komendantowi Wojewódzkiego Policji w Lublinie mł. insp. Tomaszowi Gilowi przez dowódcę uroczystości, podinsp. Sławomira Karpińskiego a następnie wprowadzeniem Sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Parczewie. W dalszej części uroczystości został odczytany rozkaz o odwołaniu Komendanta Powiatowego Policji w Parczewie insp. Krzysztofa Kozyry, po czym nastąpiło uroczyste pożegnanie ze sztandarem odchodzącego na emeryturę komendanta.
Kolejno głos zabrał p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie mł. insp. Tomasz Gil, dziękując przechodzącemu na emeryturę za ponad 31 lat wytężonej służby na rzecz Policji, podkreślając przy tym, jak wiele wymagało to zaangażowania i poświęcenia. Mł. insp. Tomasz Gil życzył również dużo zdrowia i powodzenia na nowym etapie życia. Następnie wystąpił Janusz Hordejuk – Starosta Parczewski, który podziękował za dotychczasową współpracę, która przebiegała wzorowo oraz wspólnie podjęte realizację. Serdeczne gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności na nowym etapie życia przekazali także pozostali goście.

Insp. Krzysztof Kozyra związany był ze służbą w policji od 1992 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W latach 1999-2003 pełnił funkcję Kierownika Sekcji Zespołu Operacyjno- Rozpoznawczego na II Komisariacie Policji w Lublinie. W latach 2004-2007 objął stanowisko Zastępcy Komendanta II Komisariatu Policji w Lublinie. W latach 2007-2010 objął stanowisko Komendanta II Komisariatu Policji w Lublinie. Kolejne lata 2010-2014 został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta I Komisariatu Policji w Lublinie a w latach 2015-2016 został powołany na stanowisko Komendanta I Komisariatu Policji w Lublinie. Od 1 lipca 2016 roku zajmował stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Parczewie. Ponadto był wielokrotnie odznaczany medalami za długoletnią służbę i swoja pracę.sierżant sztabowy Anna Borowik

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Pracus Czw. 29.02.2024 13:58:49

20tysi miesięcznie przytuli