Parczew

„Stare po nowemu” w Sosnowicy

Region Pt. 07.07.2023 08:05:45
07
lip 2023

Warsztaty muzyczne, teatralne, ekologiczne, kurs animatora dzieci, kurs pierwszej pomocy, a na zakończenie impreza integracyjna, to działania podjęte w Gminie Sosnowica w ramach projektu „Stare po nowemu – integracja społeczności z wykorzystaniem zasobów lokalnych”.

Celem projektu jest realizacja działań na rzecz mieszkańców, przy jednoczesnej ich integracji oraz aktywizacji, jak również podniesienie świadomości ekologicznej poprzez przeprowadzenie inspirujących warsztatów. Działania skierowane są do różnych grup wiekowych zarówno do dzieci, jak też młodzieży i osób dorosłych.

- Nasz projekt to fantastyczne działanie, które aktualnie realizujemy wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sosnowicy. Chcemy bazować w tym projekcie na zasobach społeczności, zasobach kulturowych, historycznych, zainteresowaniach i wiedzy naszych mam i babć. Chcielibyśmy później, w kolejnym etapie, ten potencjał wykorzystać na naszych gminnych spotkaniach, czy różnego rodzaju imprezach. Ważnym działaniem tego projektu jest szkolenie dla animatorów dzieci. Podczas warsztatów nabędą oni umiejętności, które następnie my wykorzystamy na potrzeby lokalnych imprez integracyjnych. Na kurs zgłosiło się 14 pań, które bardzo chętnie angażują się w życie kulturalne naszej miejscowości. Poza tym charakteryzują się fajną energią i kreatywnością – informuje Iwona Czeczko, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy.

Projekt powstał w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2. W projekcie bierze udział społeczność Gminy Sosnowica oraz mieszkańcy terenu LGD Polesie.

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Elżbieta Zielińska-Gomółka

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.