Parczew

,,Starsi ludzie wiedzą znacznie więcej o życiu, ale nie wszyscy chwalą się tym” - Dzień Seniora w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie

Region Sob. 21.10.2023 12:18:48
21
paź 2023

O wieku sędziwym często mówi się, że to jesień życia. Może właśnie dlatego jesienią swoje święto obchodzą seniorzy. 20 października w Wiejskim Domu Kultury w Kolanie zorganizowano Dzień Seniora. Wśród seniorów znaleźli się głównie podopieczni z Dziennego Domu Pomocy w Kolanie oraz uczestnicy Klubu Aktywnego Seniora z Kolana.

Święto to jest symbolem pamięci i wdzięczności kierowanej do seniorów. Ma na celu docenić ich ogromną rolę w społeczeństwie i zwiększyć integrację międzypokoleniową. Wydarzenie rozpoczęło się przywitaniem wszystkich seniorów i zaproszonych gości. Część artystyczną zaprezentowali seniorzy z Dziennego Domu Pomocy, którzy wykorzystując swoje talenty aktorskie, przedstawili spektakl „U lekarza”. Zaproszeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej zaprezentowali krótkie przedstawienie dotyczące marzeń, któremu towarzyszył pokaz taneczny. Następnie gminny, młodzieżowy zespół „Jabłoneczka” działający przy Szkole Podstawowej im. SGO Polesie w Jabłoniu wykonał koncert, w ramach inicjatywy kulturalnej „Folkowe Wędrowanie” realizowanej w ramach projektu „Aktywni mieszkańcy-inspirująca gmina” w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + edycja 2023.

W tym dniu było wiele życzeń i uśmiechów. Nie zabrakło również wzruszeń oraz wielu ciepłych słów. Wydarzenie zakończono słodkim poczęstunkiem.

Dzienny Dom Pomocy wraz z Klubem Aktywnego Seniora w Gminie Jabłoń działa już od 2020 r.. To instytucje utworzone w ramach projektu pn.„Gmina Jabłoń dla Seniorów” oraz kontynuowane w kolejnym projekcie pn. „Gmina Jabłoń dla Seniorów etap II”. Oba projekty były dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.Inf. i zdj. Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

POBIERZ APLIKACJĘNasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Elżbieta Zielińska-Gomółka

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.