Parczew

Uroczystości patriotyczne upamiętniające żołnierzy SGO „Polesie” w Gminie Jabłoń

Region Sob. 30.09.2023 09:29:44
30
wrz 2023

Uroczystość odsłonięcia pomnika dwóch nieznanych żołnierzy SGO „Polesie” na cmentarzu w miejscowości Paszenki oraz Dzień Patrona Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu, to wydarzenia upamiętniające walkę, jaka została stoczona w Gminie Jabłoń we wrześniu 1939 r. W piątek, 29 września mieszkańcy Paszenek i Jabłonia uczcili pamięć poległych żołnierzy.

Mszą świętą o godz. 9.00 w kościele Trójcy Świętej w Paszenkach rozpoczęto uroczystości upamiętniające żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, którzy zginęli w bitwie pod Jabłoniem.

- Pamiętając o żołnierzach Samodzielnej Grupy Operacyjnej ,,Polesie”, poległych w walce za Ojczyznę, nie zapominajmy, że my też walczymy. Walczymy o zbawienie - nasze i naszych bliskich, abyśmy wszyscy mogli spotkać się w Królestwie Niebieskim - powiedział ks. Robert Sierociuk, proboszcz tutejszej parafii.
Po Eucharystii wszyscy zgromadzeni udali się, w uroczystym przemarszu, na cmentarz parafialny, gdzie odsłonięcia pomnika dokonali uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłoniu.

Druga część wydarzenia miała miejsce na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu. Tam po odśpiewaniu hymnu państwowego, nastąpił uroczysty moment ślubowania na ucznia klasy pierwszej. Po przemówieniach zaproszonych gości, odbyła się część artystyczna pt. ,,Gdzie żołnierzy naszych kwiat...”, nawiązująca do wydarzeń z 29 września 1939 r.

W uroczystościach wzięli udział posłowie, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, dyrektorzy i pracownicy jednostek oświaty i kultury z Gminy Jabłoń, emerytowani nauczyciele, rodzice i cała społeczność szkoły w Jabłoniu.

Organizatorami przedsięwzięcia była Gmina Jabłoń oraz miejscowa Szkoła Podstawowa im. SGO „Polesie”.EZG

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.