Parczew

Warsztaty z uczniami „Zobacz na trzeźwo jak widzi pijany”

Region Pt. 17.03.2023 12:26:23
17
mar 2023

W ramach projektu „Zobacz na trzeźwo jak widzi pijany” odbyły się zajęcia praktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną. Główny cel działań to pokazanie niebezpieczeństw i ryzyka prowadzenia wszelkich pojazdów pod wpływem alkoholu, jak też niebezpieczne zachowania pieszych znajdujących się pod wpływem alkoholu.

Warsztaty „Zobacz na trzeźwo jak widzi pijany” w pierwszej turze przeprowadzono w szkołach podstawowych w klasach 4 – 8 przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Parczewie oraz Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W kolejnej fazie działaniami związanymi z problemami nadużywania alkoholu zostaną objęci uczniowie szkół średnich, dorośli oraz właściciele sklepów.

Podejmowanie prób spożywania, zachęcanie przez rówieśników do picia napojów wysokoprocentowych, a także sytuacje napotykane w życiu codziennym, gdzie mają kontakt z osobami uzależnionymi od alkoholu - to zagadnienia, które zostały poruszone podczas prelekcji.

Policjantka wręczyła uczniom również ulotki informacyjne dotyczące wpływu alkoholu na nasz organizm. Zajęcia to nie tylko część teoretyczna ale również praktyczna. Każdy uczeń ma okazję zobaczyć w jakim stopniu zaburzony zostaje zmysł wzroku spowodowany nadmiernym spożyciem alkoholu. Przy współpracy pedagogów szkolnych został utworzony specjalny tor przeszkód, który uczniowie pokonują w alkogoglach pod asekuracją osób dorosłych.

Sami uczniowie potwierdzają, że udział w ćwiczeniach z alkogoglami powoduje niepewność w działaniu, niekonwencjonalne ruchy, pomyłki oraz powolne działanie. Jednych wprawiało to w stan niepewności u innych wywoływało śmiech. Głównym celem było pokazanie niebezpieczeństwa i ryzyka prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym jednośladów pod wpływem alkoholu, jak też niebezpieczne zachowania pieszych.

Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, uczniowie próbowali swoich sił na torze ale także podczas próby rzutu do kosza. Na koniec zajęć starali podzielić się również swoimi odczuciami.

Policjantka zapewnia również, że w planie spotkań są kolejne szkoły nie tylko podstawowe, ale również ponadpodstawowe, oczywiście z treściami i materiałami dostosowanymi do wieku odbiorcy.


sierżant sztabowy Ewelina Semeniuk

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.