Diecezja siedlecka

Praca, jako pomoc drugiemu człowiekowi, czyli Światowy Dzień Terapii Zajęciowej

27
paź 2023

Terapeuta zajęciowy, to nie tylko zawód polegający na aktywizacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności poprzez stosowanie różnorodnych metod terapii. To też służba na rzecz drugiego człowieka i powołanie. 27 października obchodzony jest Światowy Dzień Terapii Zajęciowej.

Caritas Diecezji Siedleckiej prowadzi sześć warsztatów terapii zajęciowej: w Siedlcach, Skórcu, Kisielanach, Parczewie, dwa w Białej Podlaskiej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej. Z zajęć organizowanych, w placówkach, od poniedziałku do piątku, korzysta łącznie około 265 podopiecznych. W pracowniach gospodarstwa domowego, artystycznej, krawiecko-hafciarskiej, stolarskiej, poligrafii i reklamy, multimedialnej, ceramicznej, rękodzieła, plastycznej, doświadczania świata, muzycznej, galanterii skórzanej, dziewiarsko-hafciarskiej rozwijane i nabywane są różne umiejętności.

- Warsztaty Terapii Zajęciowej to nie tylko miejsce gdzie, zgodnie z ustawą, jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, jak również stwarzanie tym osobom możliwości w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. To także przestrzeń do różnego rodzaju rozwijania pasji, zainteresowań, poszerzania wiedzy w zakresie współczesnego świata, kultury, literatury, a nawet historii. Tu zawierane są przyjaźnie i wzmacniane więzi międzyludzkie. Terapia zajęciowa, to wszechstronne działanie i pobudzanie do twórczej aktywności – mówi Elżbieta Zielińska-Gomółka, kierownik WTZ Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie.

Terapeuta zajęciowy, to przewodnik, który wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom podopiecznego potrafi skutecznie poprowadzić proces terapii. Rola jaką pełni, jest podobna do pracy psychologa, gdyż pomaga dojść do sprawności fizycznej, ale również podnosi na duchu i wspiera w gorszych momentach.

- Praca sprawia mi dużą satysfakcję. Kiedy widzę, jak niepełnosprawni przychodzą uśmiechnięci, pełni radości to widzę, że moja praca nie idzie na marne, jest takim motorem napędzającym mnie do dalszych działań. Rozwija to we mnie też taką motywację do samokształcenia, zdobywania nowych doświadczeń. Największą barierą w mojej pracy, jest trudność w nawiązaniu kontaktu z osobą niepełnosprawną. Jeśli ona nie rozumie moich poleceń, bądź też źle je wykonuje to ta praca przesuwa się w czasie, a te najprostsze zadania stanowią największą barierę. Jest to taka nauka metodą prób i błędów, bo uczymy się jedni od drugich, kształtujemy w sobie cierpliwość, opanowanie – opowiada Dorota Kułak, fizjoterapeuta w WTZ Parczew, z wykształcenia również terapeuta zajęciowy.

Chociaż praca jest momentami trudna, to daje wiele satysfakcji i często przynosi wyczekiwane efekty. Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez diecezjalną Caritas dla swoich uczestników organizują wiele zajęć dodatkowych, jak wycieczki, konkursy, festiwale, przeglądy, zawody sportowe oraz spotkania integracyjne. Pierwszy WTZ Caritas Diecezji Siedleckiej powstał w 2001 roku.


DG

POBIERZ APLIKACJĘ


0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.